Araştırma Yayınları

Araştırma Yayınları


Özatay, F. (2019). “Mind the Gap: Debt Limit and Fiscal Stimulus Debt Limit”, TEPAV Working Paper No: 201901.

Çufadar, A. and Özatay, F. (2017). “Sovereign risk, public debt, dollarization, and the output effects of fiscal austerity”, Journal of International Money and Finance, 72 (April), 75-92.

Özatay, F. (2016). “Turkey’s distressing dance with capital flows”, Emerging Markets Finance and Trade, 52(2), 336-350. PDF: [TEPAV WP No: 201407, November 2014].

 

Özatay, F. (2015). “The policy response in emerging market economies in the G20”, Managing Complexity: Economic Policy Cooperation after the Crisis, T. Bayoumi, S. Pickford P. Subachi, (eds.), chapter 8, 207-237, Brookings Institution Press, Washington DC. PDF: [TEPAV WP No: 201408, December 2014].

Özatay, F. (2015). “2000’li yıllarda Türkiye ekonomisiİktisat, İşletme ve Finans, 30 (350) 9-24.

Göksel, T., Özatay, F. ve Öztürkler, H. (2015). “Kriz göstergeleri ve durum analizi: Krize ne kadar yakın ne kadar uzağız?”, İktisadi Krizler ve Türkiye Ekonomisi, Prof. Dr. İlker Parasız’a Armağan, N. Eroğlu, İ. Eroğlu ve H. İ. Aydın (derleyenler), 597-615, Orion Yayınevi.

Özatay, F. (2014). “TurkeyHandbook of Emerging Economies, R. Looney (ed.), chapter 13, 245-264, Routledge.

Özatay, F. (2014). “A note on the new monetary policy of the Central Bank of Turkey”, chapter 7, 185-194, The European Debt Crises A. Arı (ed.), Cambridge Scholars Publishing.

Özatay, F. (2013). “Mali varlık fiyatlarının belirlenmesi”, Para ve Banka, N. Ç. Uslu ve B. K. Özdemir (derleyenler), 2. Ünite, Ocak, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayın No: 1633.

Özatay, F. (2013). “Merkez bankası bağımsızlığı ve para politikası rejimleri”, Para ve Banka, N. Ç. Uslu ve B. K. Özdemir (derleyenler), 7. Ünite, Ocak, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayın No: 1633.

Özatay, F. (2013). “Para politikasının amaçları ve araçları”, Para ve Banka, N. Ç. Uslu ve B. K. Özdemir (derleyenler), 8. Ünite, Ocak, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayın No: 1633.

Özatay, F. (2012). “Para politikasında yeni arayışlar“, İktisat, İşletme ve Finans, 27 (315), 51-75.

Özatay, F. (2011). “Merkez Bankası’nın yeni para politikası: İki hedef-üç ara hedef-üç araç”, İktisat, İşletme ve Finans, 26(302), 27-43.

Özatay, F. (2011). “Mali disiplin ve büyüme: Türkiye deneyimi”, Türkiye’de Tasarruflar, E. Uygur (derleyen), 51-63, Ankara: Türkiye Ekonomi Kurumu. PDF:[Economic Research Forum WP No 406]

Ersel, H. and Özatay, F. (2011). “Monetary policy in Turkey: the reasons for introducing IT and the outcome“, Inflation Targeting in MENA Countries: An Unfinished Journey, M. Boughzala and D. Cobham (eds.), Chapter 8, 193-229, Palgrave MacMillan.

Özatay, F. (2010). “Europe: counter-cyclical policies in light of the global financial crisis: the case of Turkey“, Journal of Globalization and Development, 1(1), Article 18.

Ersel, H. and Özatay, F. (2009). “The EU or national reform program for Turkey: Does the political feasibility depend on the EU’s absorption capacity?”, İktisat, İşletme ve Finans, 24(285), 9-31.

Özatay, F., Özmen, E. and Şahinbeyoğlu, G. (2009). “Emerging market sovereign spreads, global financial conditions and U.S. macroeconomic news”, Economic Modelling, 26, 526-531, 2009. PDF: [Economic Research Forum WP No: 400.]

Özatay, F. (2009). “Türkiye’de 2000–2008 döneminde para politikası”, İktisat, İşletme ve Finans, 24 (275), 104–118.

Özatay, F. (2009). “Enflasyon ve Para Politikası“, Türkiye Ekonomisi Yeni Yapı (2000-2008), N.Ö. Coşkun (derleyen), 1-34, Ankara: İmaj Yayınevi.

Ersel, H. and Özatay, F. (2008). “Fiscal dominance and inflation targeting: lessons from Turkey”, Emerging Markets Finance and Trade, 44(6), 38-51. PDF: [Economic Research Forum WP No 445]

Özatay, F. (2007). “Public sector price controls and electoral cycles”, Applied Economics, 39(4-6), 527-539. PDF: [Central Bank of Turkey Working Paper 05/09]

Ersel, H. and Özatay, F. (2007). “The EU negotiations as a reform strategy: Turkey’s problem ahead“, Topics in Analytical Political Economy 17, M. Hinich and W.A. Barnett (eds.), chapter 4, Page: 85-107, Elsevier North Holland Publishing.

Özatay, F. (2007). “Monetary policy challenges for Turkey in European Union accession process”, Macroeconomic Policies for EU Accession, Erdem Başçı, Jurgen von Hagen and Sübidey Togan (eds.), chapter 5, 130–165, Edward Elgar Publishing, 2007. PDF: [Central Bank of Turkey Working Paper 05/11 (publications/research/working papers/2005)]

Özatay, F. (2007). “Public sector price controls and electoral cycles”, Applied Economics, 39(4), 527-539. PDF: [Central Bank of Turkey WP: 05/09.]

Emir, Y. O., Özatay, F. and Şahinbeyoğlu, G. (2007). “Effects of US interest rates and news on the daily interest rates of a highly indebted emerging country: evidence from Turkey”, Applied Economics, 39(3), 329-342. Discussion paper version: Central Bank of Turkey WP: 05/08.

Özatay, F. (2006). “Cari işlemler dengesine ilişkin iki yapısal sorun ve mikro reform gereği”, Dış Ticaret Dergisi, 1(1), 38-50.

Özatay, F. (2005). “Monetary and exchange rate policies in the post-crisis period in Turkey”, in Foreign Exchange Market Intervention in Emerging Markets: Motives, Techniques and Implications, BIS Papers No 24, 283-291, Bank for International Settlements, Basel. PDF: http://www.bis.org/publ/bppdf/bispap24y.pdf

Özatay, F. (2005). “High public debt, multiple qquilibria and inflation targeting in Turkey”, in Globalisation and Monetary Policy in Emerging Markets, BIS Papers No 23, 275-279, Bank for International Settlements, Basel. PDF: http://www.bis.org/publ/bppdf/bispap23x.pdf

Özatay, F. and Sak, G. (2002). “Banking sector fragility and Turkey’s 2000-01 financial crisis”, Brookings Trade Forum 2002, 121-172. Discussion paper version: Central Bank of Turkey DP December.

Özatay, F. (2002). “Effects of contemporaneous aggregation on the predictive power of information variables”, Applied Economic Letters, 9, 339-342.

Özatay, F. and Sak, G. (2002). “Financial liberalization in Turkey: why was the impact on growth limited?” Emerging Markets Finance and Trade, 38(5), 6-22.

Özatay, F. (2000). “The 1994 currency crisis in Turkey”, The Journal of Economic Policy Reform (formerly The Journal of Policy Reform), 3(4), 327-352.

Özatay, F. (2000). “A quarterly macroeconometric model for a highly indebted and inflationary economy: Turkey”, Economic Modelling, 17(1), 1-11.

Özatay, F. (1999). “Populist policies and the role of economic institutions in the performance of the Turkish economy”, Yapı Kredi Economic Review, 10 (1), 13-26.

Özatay, F. (1997). “Sustainability of fiscal deficits, monetary policy and inflation stabilization: the case of Turkey”, Journal of Policy Modeling, 19(6), 661-681.

Özatay, F. (1996). “The lessons from the 1994 crisis in Turkey: public debt (mis)management and confidence crisis”, Yapı Kredi Economic Review, 7(1), 21-37.

Özatay, F. (1996). “Ortodoks bir istikrar programı yeterli mi?”, İktisat, İşletme ve Finans, 124, 19-29.

Özatay, F. (1995). “1994 krizinden alınacak dersler: kamu iç borç yönetiminde yapılan yanlışlıklar ve güven bunalımı”, İktisat, İşletme ve Finans, 109, 17-33.

Özatay, F. (1992). “The role of public sector prices in price dynamics in Turkey”, Price Dynamics, Hasan Ersel (ed.), Central Bank of Turkey, Ankara, 33-69. PDF [Central Bank of Turkey Discussion Paper 9208]

Özatay, F. (1990). “Parasal şok ve reel ekonomik etkinlik üzerine bir not”, METU Studies in Development, 17(1), 213-222.

Özatay, F. (1990). “Merkez Bankası üç aylık makroekonometrik modeli (TCMB2)”, TCMB Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 1(2), 1-42. PDF: [Discussion paper version: Central Bank of Turkey Working Paper 9012 http://www.tcmb.gov.tr/ (publications/research/working papers/before1999]

Özatay, F., Tükel, H. ve Uygur, E. (1989). “DİE’nin imalat sanayi indekslerine ilişkin not: nitelikleri ve kullanımlarında yanlışlıklar”, TCMB Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 1 (1), 29-36. PDF: [Discussion paper version: Central Bank of Turkey Discussion Paper 9017 http://www.tcmb.gov.tr/ (publications/research/working papers/before1999]

Altınkemer, M., İskenderoğlu, L. ve Özatay, F. (1988). “Sanayi üretim endeksi”, TCMB Üç Aylık Bülten, III, 1-12. PDF:[Discussion paper version: Central Bank of Turkey Discussion Paper 8805 http://www.tcmb.gov.tr/ (publications/research/working papers/before1999]

Parasal İktisat: Kuram ve Politika, 2019. Altıncı baskı (gözden geçirilerek yenilenmiş üçüncü baskı Aralık 2013, birinci baskı: Şubat 2011), Eylül, Ankara: Efil Yayınevi, (Monetary Economics: Theory and Policy), Eylül.

Kitaplar

 • Finansal Krizler ve Türkiye. 2014, Beşinci baskı (gözden geçirilerek yenilenmiş dördüncü baskı: Haziran 2013, gözden geçirilerek yenilenmiş üçüncü baskı: Nisan 2011, birinci baskı: Aralık 2009), Eylül, İstanbul: Doğan Kitap, (Financial Crises and Turkey, fifth edition, September, Doğan Kitap (first edition: December 2009, in Turkish). http://www.dogankitap.com.tr/kitap/Finansal+Krizler+ve+T%C3%BCrkiye-1280

Politika Notları

Özatay, F. (2019). “Büyüme, Enflasyon, İşsizlik ve Faiz Politikası?”, Ekonominin Seyir Defteri: Altıncı Kayıt, TEPAV, Aralık.

Özatay, F. (2019). “Resesyondan Nasıl Çıkarız? İleriye İlişkin Senaryolar”, Ekonominin Seyir Defteri: Üçüncü Kayıt, TEPAV, Mayıs.

Özatay, F. ve Sak, G. (2019). “Maliye Politikasında Manevra Alanı Var mı?”, Ekonominin Seyir Defteri: İlk Kayıt, TEPAV, Ocak.

Özatay, F. (2012). “Para politikasında yeni arayışlar ve TCMB”, TEPAV R201202.

Özatay, F. (2007). “Türkiye ekonomisi ve IMF politikaları”, İktisat, İşletme ve Finans, 207, 6-10.

Özatay, F. (2004). “Sürdürülebilir yüksek büyüme ve makroekonomik istikrar”, İktisat, İşletme ve Finans, 221, 28-33.

Özatay, F., Öztürk, E. ve Sak, G. (1996). Şirketler Kesiminin Finansman Sorunları ve Alternatif Finansman Kaynakları, TÜSİAD, T-96/1-192.

Özatay, F., Öztürk, E. ve Sak, G. (1996). 1980 Sonrasında Kaynakların Kamu ve Özel Sektör Arasında Paylaşımı ve Sonuçları, TÜSİAD, T/96-1/189.

Yorumlar

 • “Nereye geldik? Nereye gidiyoruz?”, Görüş, 87, 32-39, 2014.
 • “Orta gelir tuzağı kader değil” ODD Dergi, 53, 28, 2014.
 • “2013 yılı için ekonomiyi yine dış koşullar belirleyecek”, İstanbul Sanayi Odası Dergisi, 563, Şubat, 13-16, 2013.
 • “Finansal istikrara ve fiyat istikrarına odaklı bir para politikası olabilir mi?”, İşveren, 50(1), 39-40, 2012.
 • “Söyleşi: Küresel krizin Çin’e etkileri”, İstanbul Sanayi Odası Dergisi, 552, Mart, 17-18, 2012.
 • “İşsizlik sorununu çözmek”, Bloomberg Businessweek Türkiye, 6-9 Kasım, 70, 2011.
 • “Yeni para politikası neden işlemedi?” Görüş, Ağustos, 62-67, 2011.
 • “Nasıl büyüyeceğiz?”, Capital Geniş Açı, Temmuz, 4-30 (panel tartışması), 2010.
 • “Turkey needs to target grey economy”, BNE Business New Europe, Nisan, 62-63, 2010.
 • “Reform sürecini ıskaladık”, Infomag, Nisan, 89, 2009.
 • “Yeni ve heyecan verici bir programa ihtiyaç var”, CNBC-E Business, Temmuz, 82, 2008.
 • “Hızlı yatırım artışı şart”, CNBC-E Business, Temmuz, 77.Özatay, F. (2006). “AB Sürecinin Düşündürdükleri”, İstanbul Sanayi Odası Dergisi, Kasım 2007.
 • “Merkez hükümetle mesafeyi korumalı”, Para, Mayıs, 74-75.Özatay, F. (2006). “Kontrol edilemeyecek riskler var”, Ekonomist, Mayıs, 40-42, 2006.
 • “Mayıs ayından beri görülen dalgalanmalar ne anlama geliyor?”, Lonca, 23, Yaz, 12-15, 2006.
 • “Interview”, Quarterly Journal of Central Banking, XIII(4), Mayıs, 59-63, 2003.
 • “Söyleşi”, Capital, Haziran, 58-62, 2003.
 • “Kriz üzerine”, İktisat, İşletme ve Finans, 180, 7-30 (panel tartışması), 2001.
 • “İstikrar programı ve Türkiye ekonomisinin geleceği”, İktisat, İşletme ve Finans, 169, 7-41 (panel tartışması), 2000.
 • “The Turkish economy in 2000-2002” İktisat, İşletme ve Finans, 160, 17-23 (panel tartışması), 2000.
 • “Para krizi kapıda mı?” Power, Ocak, 16-17, 1999.
 • “Ekonomide istikrara doğru”, Başak, 21(97), 6-20 (panel tartışması), 1998.

Konuşmalar

 • “Karşı Döngüsel Maliye Politikası, Manevra Alanı ve Türkiye Ekonomisi”, Türkiye Ekonomi Kurumu 20. Ulusal sempozyumu, Ekim 2019, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Açılış Konuşması: “Türkiye Ekonomisi: Nereden Nereye?” 14. İzmir İktisat Günleri Konferansı, Mayıs 2019, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • “The unpleasant status-quo: having to rely on others’ money to keep the large income gap between Turkey and the developed world intact”, Conference on Rising Vulnerabilities and Opportunities in Turkey’s Economy: Assessment of the Last Decade and New Prospects, London School of Economics Contemporary Turkish Studies, March 2014, London.
 • “Para politikası kronik cari işlemler açığı için ne yapabilir?”, Türkiye Ekonomi Kurumu 17. Ulusal sempozyumu, Ekim 2013, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • “Is the mission accomplished? Global shocks and economic policymaking in Turkey”, Anadolu International Conference in Economics III: EconAnadolu 2013, June 2013, Anadolu University, Eskişehir.
 • “Is the mission accomplished? Global shocks and economic policymaking in Turkey”, Conference on Policy Challenges for Turkey in the Aftermath of the Global Financial Crisis, June 2013, TED University, Ankara.
 • “Para politikasında yeni arayışlar”, Mayıs 2013, Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • “Para politikasında yeni arayışlar”, Temmuz 2012, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.“New monetary policy of the Central Bank of Turkey”, Conference on the European Debt Crisis, July 2012, Kırklareli University, İğneada.
 • “Para politikasında yeni arayışlar”, Ocak 2012, Bahçeşehir Üniversitesi, Istanbul.
 • “Türkiye’de para ve maliye politikaları”, Türkiye Ekonomisinin Dinamikleri: Politika Arayışları Konferansı, Gazi Üniversitesi, Aralık 2011, Ankara.
 • Açılış Konuşması: “Monetary policy challenges for emerging market economies in the aftermath of the global crisis and CBRT’S new monetary policy”, Anadolu International Conference in Economics II: EconAnadolu 2011, June 2011, Anadolu University, Eskişehir.
 • “Monetary policy challenges for emerging market economies in the aftermath of the global crisis and the Central Bank of Turkey’s new policy mix”, Second Workshop in Macroeconomics and Financial Economics, May 2011, Eastern Mediterranean University, Famagusta.
 • “Küresel krizden sonra merkez bankacılığı nasıl şekillenecek?”, Mayıs 2011, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • “Küresel krizden alınan dersler ışığında para politikası ve TCMB”, Nisan 2011, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
 • “Yükselen piyasa ekonomilerinde finansal krizler sonrasında uygulanan politikalar”, Nisan 2010, SBF, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • “Yükselen piyasa ekonomilerinde finansal krizler sonrasında uygulanan politikalar”, Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi-1: Küresel Krizler ve Ekonomik Yönetişim, Nisan 2010, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • “Yükselen piyasa ekonomilerinde finansal krizler sonrasında uygulanan politikalar”, Kasım 2009, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • “Economic policies in the aftermath of the financial crisis: why are they so different in some of the emerging market economies?”, Conference on Restructuring the World Economy, and Turkey, October 2009, METU, Ankara.
 • “Global financial crisis and the Turkish economy”, Conference on Economic Crisis, Policy Forum in Armenia and OSCE, May 2009, Yerevan.
 • “Küresel krize karşı politika önerileri”, Türkiye Bankalar Birliği, Nisan 2009, İstanbul.

Köşe Yazıları

Dünya (Aralık 2019 – devam ediyor): http://www.dunya.com/yazarlar.htm

Dünya (Şubat 2007 – Temmuz 2018): http://www.dunya.com/yazarlar.htm

Radikal (Nisan 2006- Temmuz 2014; Ekim 1996 – Mayıs 2001): http://www.radikal.com.tr/yazarlar/fatih_ozatay/

Turkish Time (Mayıs 2009-Temmuz 2010 arasında) (between May 2009- July 2010)