Politika Notları

  • Özatay, F. (2019). “Büyüme, Enflasyon, İşsizlik ve Faiz Politikası?”, Ekonominin Seyir Defteri: Altıncı Kayıt, TEPAV, Aralık.
  • Özatay, F. (2019). “Resesyondan Nasıl Çıkarız? İleriye İlişkin Senaryolar”, Ekonominin Seyir Defteri: Üçüncü Kayıt, TEPAV, Mayıs.
  • Özatay, F. ve Sak, G. (2019). “Maliye Politikasında Manevra Alanı Var mı?”, Ekonominin Seyir Defteri: İlk Kayıt, TEPAV, Ocak.
  • Özatay, F. (2012). “Para politikasında yeni arayışlar ve TCMB”, TEPAV R201202.
  • Özatay, F. (2007). “Türkiye ekonomisi ve IMF politikaları”, İktisat, İşletme ve Finans, 207, 6-10.
  • Özatay, F. (2004). “Sürdürülebilir yüksek büyüme ve makroekonomik istikrar”, İktisat, İşletme ve Finans, 221, 28-33.
  • Özatay, F., Öztürk, E. ve Sak, G. (1996). Şirketler Kesiminin Finansman Sorunları ve Alternatif Finansman Kaynakları, TÜSİAD, T-96/1-192.
  • Özatay, F., Öztürk, E. ve Sak, G. (1996). 1980 Sonrasında Kaynakların Kamu ve Özel Sektör Arasında Paylaşımı ve Sonuçları, TÜSİAD, T/96-1/189.