Kitaplar

Parasal İktisat: Kuram ve Politika, 2019. Altıncı baskı (gözden geçirilerek yenilenmiş üçüncü baskı Aralık 2013, birinci baskı: Şubat 2011), Eylül, Ankara: Efil Yayınevi, (Monetary Economics: Theory and Policy), Eylül.

Finansal Krizler ve Türkiye, 2014. Beşinci baskı (gözden geçirilerek yenilenmiş dördüncü baskı: Haziran 2013, gözden geçirilerek yenilenmiş üçüncü baskı: Nisan 2011, birinci baskı: Aralık 2009), Eylül, İstanbul: Doğan Kitap, (Financial Crises and Turkey).