Policy Notes

  • Özatay, F. (2019). “Büyüme, enflasyon, işsizlik ve faiz politikası”, Ekonominin Seyir Defteri: Altıncı Kayıt, TEPAV, Aralık. (Growth, inflation and monetary policy, Logbook of the Turkish Economy: Sixth Log, in Turkish)
  • Özatay, F. (2019). “Resesyondan nasıl çıkarız? İleriye ilişkin senaryolar”, Ekonominin Seyir Defteri: Üçüncü Kayıt, TEPAV, Mayıs. (How do we escape from the recession? Alternative scenarios), Logbook of the Turkish Economy: Third Log, in Turkish)
  • Özatay, F. and Sak, G. (2019). “Maliye politikasında manevra alanı var mı?”, Ekonominin Seyir Defteri: İlk Kayıt, TEPAV, Ocak (Is there a room for maneuver in fiscal policy? Logbook of the Turkish Economy: First Log, in Turkish)
  • Özatay, F. (2012). “Para politikasında yeni arayışlar ve TCMB”, TEPAV R201202, (Explorations into new monetary policy and TCMB, in Turkish)
  • Özatay, F. (2007). “Türkiye ekonomisi ve IMF politikaları”, İktisat, İşletme ve Finans, 207, 6-10 (Turkish economy and the IMF policies, in Turkish).
  • Özatay, F. (2004). “Sürdürülebilir yüksek büyüme ve makroekonomik istikrar”, İktisat, İşletme ve Finans, 221, 28-33 (Sustainable high growth and macroeconomic stability, in Turkish).
  • Özatay, F., Öztürk, E. and Sak, G. (1996). Şirketler Kesiminin Finansman Sorunları ve Alternatif Finansman Kaynakları, TÜSİAD, T-96/1-192 (Financing Problems of the Corporate Sector and Alternative Financing Sources, in Turkish).
  • Özatay, F., Öztürk, E. and Sak, G. (1996). 1980 Sonrasında Kaynakların Kamu ve Özel Sektör Arasında Paylaşımı ve Sonuçları, TÜSİAD, T/96-1/189 (Distribution of Funds Between the Public and Private Sector after 1980, in Turkish).