Invited Lectures

 • “Beynelmilel gelişmeler ışığında memleketimiz ekonomisi ve politika önerileri”, Herkes İçin Türkiye Ekonomisi Seminerleri, Mart 2020, Bilkent Üniversitesi, Ankara. (The Turkish economy and policy proposals in line with recent international developments, in Turkish).
 • “The new economic program: main goals and the challenges ahead”, 2020 Spring Seminars, March 2020, Ankara University, Ankara.
 • “Karşı Döngüsel Maliye Politikası, Manevra Alanı ve Türkiye Ekonomisi”, Türkiye Ekonomi Kurumu 20. Ulusal sempozyumu, Ekim 2019, Çukurova Üniversitesi, Adana (Countercyclical Fiscal Policy, Fiscal Space, and the Turkish Economy, in Turkish).
 • Keynote Address: “Türkiye Ekonomisi: Nereden Nereye?” 14. İzmir İktisat Günleri Konferansı, Mayıs 2019, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir (Turkish Economy: From Where to Where? in Turkish).
 • “The unpleasant status-quo: having to rely on others’ money to keep the large income gap between Turkey and the developed world intact”, Conference on Rising Vulnerabilities and Opportunities in Turkey’s Economy: Assessment of the Last Decade and New Prospects, London School of Economics Contemporary Turkish Studies, March 2014, London.
 • “Para politikası kronik cari işlemler açığı için ne yapabilir?”, Türkiye Ekonomi Kurumu 17. Ulusal sempozyumu, Ekim 2013, Atatürk Üniversitesi, Erzurum (What could monetary policy do for chronic current account deficit? in Turkish).
 • “Is the mission accomplished? Global shocks and economic policymaking in Turkey”, Anadolu International Conference in Economics III: EconAnadolu 2013, June 2013, Anadolu University, Eskişehir.
 • “Is the mission accomplished? Global shocks and economic policymaking in Turkey”, Conference on Policy Challenges for Turkey in the Aftermath of the Global Financial Crisis, June 2013, TED University, Ankara.
 • “Para politikasında yeni arayışlar”, May 2013, Uludağ Üniversitesi, Bursa (New explorations into monetary policy, in Turkish).
 • “Para politikasında yeni arayışlar”, July 2012, Pamukkale Üniversitesi, Denizli (New explorations into monetary policy, in Turkish).
 • “New monetary policy of the Central Bank of Turkey”, Conference on the European Debt Crisis, July 2012, Kırklareli University, İğneada.
 • “Para politikasında yeni arayışlar”, January 2012, Bahçeşehir Üniversitesi, Istanbul (New explorations into monetary policy, in Turkish).
 • “Türkiye’de para ve maliye politikaları”, Türkiye Ekonomisinin Dinamikleri: Politika Arayışları Konferansı, Gazi Üniversitesi, December 2011, Ankara (Monetary and fiscal policies in Turkey, in Turkish).
 • Keynote Address: “Monetary policy challenges for emerging market economies in the aftermath of the global crisis and CBRT’S new monetary policy”, Anadolu International Conference in Economics II: EconAnadolu 2011, June 2011, Anadolu University, Eskişehir.
 • “Monetary policy challenges for emerging market economies in the aftermath of the global crisis and the Central Bank of Turkey’s new policy mix”, Second Workshop in Macroeconomics and Financial Economics, May 2011, Eastern Mediterranean University, Famagusta.
 • “Küresel krizden sonra merkez bankacılığı nasıl şekillenecek?”, May 2011, Atatürk Üniversitesi, Erzurum (How would central banking be shaped after the global crisis? in Turkish).
 • “Küresel krizden alınan dersler ışığında para politikası ve TCMB”, April 2011, Akdeniz Üniversitesi, Antalya (Central banking in light of the lessons from the global crisis, in Turkish).
 • “Yükselen piyasa ekonomilerinde finansal krizler sonrasında uygulanan politikalar”, April 2010, SBF, Ankara Üniversitesi, Ankara (Policies implemented in emerging market economies after financial crises, in Turkish).
 • “Yükselen piyasa ekonomilerinde finansal krizler sonrasında uygulanan politikalar”, Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi-1: Küresel Krizler ve Ekonomik Yönetişim, April 2010, İnönü University, Malatya (Policies implemented in emerging market economies after financial crises, in Turkish).
 • “Yükselen piyasa ekonomilerinde finansal krizler sonrasında uygulanan politikalar”, November 2009, Hacettepe Üniversitesi, Ankara (Policies implemented in emerging market economies after financial crises, in Turkish).
 • “Economic policies in the aftermath of the financial crisis: why are they so different in some of the emerging market economies?”, Conference on Restructuring the World Economy, and Turkey, October 2009, METU, Ankara.
 • “Global financial crisis and the Turkish economy”, Conference on Economic Crisis, Policy Forum in Armenia and OSCE, May 2009, Yerevan.
 • “Küresel krize karşı politika önerileri”, Türkiye Bankalar Birliği, April 2009, İstanbul (Policy proposals against global crisis, in Turkish).