Commentary

 • Özatay, F. (2014). “Nereye geldik? Nereye gidiyoruz?”, Görüş, 87, 32-39 (Where have we reached at? Where are we heading to?, in Turkish)
 • Özatay, F. (2014). “Orta gelir tuzağı kader değil” ODD Dergi, 53, 28 (Middle income trap is not destiny, in Turkish).
 • Özatay, F. (2013). “2013 yılı için ekonomiyi yine dış koşullar belirleyecek”, İstanbul Sanayi Odası Dergisi, 563, Şubat, 13-16 (Economic outlook will again be determined by external conditions in 2013, in Turkish)
 • Özatay, F. (2012). “Finansal istikrara ve fiyat istikrarına odaklı bir para politikası olabilir mi?”, İşveren, 50(1), 39-40, (Could there be a monetary policy that focuses on financial and price stability? in Turkish).
 • Özatay, F. (2012). “Söyleşi: Küresel krizin Çin’e etkileri”, İstanbul Sanayi Odası Dergisi, 552, Mart, 17-18 (Interview on the impact of the global crisis on China, in Turkish)
 • Özatay, F. (2011). “İşsizlik sorununu çözmek”, Bloomberg Businessweek Türkiye, 6-9 Kasım, 70 (Solving the unemployment problem, in Turkish).
 • Özatay, F. (2011). “Yeni para politikası neden işlemedi?” Görüş, Ağustos, 62-67 (Why did the new monetary policy not productive? in Turkish).
 • Özatay, F. (2010). “Nasıl büyüyeceğiz?”, Capital Geniş Açı, Temmuz, 4-30 (panel tartışması) (How will we grow?, panel discussion, in Turkish).
 • Özatay, F. (2010). “Turkey needs to target grey economy”, BNE Business New Europe, April, 62-63.
 • Özatay, F. (2009). “Reform sürecini ıskaladık”, Infomag, Nisan, 89 (We missed the reform process, in Turkish).
 • Özatay, F. (2008). “Yeni ve heyecan verici bir programa ihtiyaç var”, CNBC-E Business, Temmuz, 82 (There is a need for a new program, in Turkish).
 • Özatay, F. (2007). “Hızlı yatırım artışı şart”, CNBC-E Business, Temmuz, 77 (Rapid investment growth is a must, in Turkish)
 • Özatay, F. (2006). “AB Sürecinin Düşündürdükleri”, İstanbul Sanayi Odası Dergisi, Kasım (Thoughts on the EU process, in Turkish).
 • Özatay, F. (2006). “Merkez hükümetle mesafeyi korumalı”, Para, Mayıs, 74-75 (Central Bank should keep the distance with the government intact, in Turkish).
 • Özatay, F. (2006). “Kontrol edilemeyecek riskler var”, Ekonomist, Mayıs, 40-42 (There are risks that cannot be controlled, in Turkish)
 • Özatay, F. (2006). “Mayıs ayından beri görülen dalgalanmalar ne anlama geliyor?”, Lonca, 23, Yaz, 12-15 (What do the fluctuations observed since may mean? in Turkish).
 • Özatay, F. (2003). “Interview”, Quarterly Journal of Central Banking, XIII(4), May, 59-63.
 • Özatay, F. (2003). “Söyleşi”, Capital, Haziran, 58-62 (Interview, in Turkish).
 • Özatay, F. (2001). “Kriz üzerine”, İktisat, İşletme ve Finans, 180, 7-30 (panel tartışması) (On the crisis, panel discussion, in Turkish).
 • Özatay, F. (2000). “İstikrar programı ve Türkiye ekonomisinin geleceği”, İktisat, İşletme ve Finans, 169, 7-41 (panel tartışması) (Stabilization program and the future of the Turkish economy, panel discussion, in Turkish).
 • Özatay, F. (2000). “The Turkish economy in 2000-2002” İktisat, İşletme ve Finans, 160, 17-23, panel discussion.
 • Özatay, F. (1999). “Para krizi kapıda mı?” Power, Ocak, 16-17 (Is there a threat of a currency crisis?, in Turkish).
 • Özatay, F. (1998). “Ekonomide istikrara doğru”, Başak, 21(97), 6-20 (panel tartışması) (Towards stability in economy, panel discussion, in Turkish).