Books

Parasal İktisat: Kuram ve Politika (2019). Altıncı baskı (gözden geçirilerek yenilenmiş üçüncü baskı Aralık 2013, birinci baskı: Şubat 2011), Eylül, Ankara: Efil Yayınevi, (Monetary Economics: Theory and Policy, sixth edition, September, Efil Yayınevi (first edition: February 2011, in Turkish).

Finansal Krizler ve Türkiye (2014). Beşinci baskı (gözden geçirilerek yenilenmiş dördüncü baskı: Haziran 2013, gözden geçirilerek yenilenmiş üçüncü baskı: Nisan 2011, birinci baskı: Aralık 2009), Eylül, İstanbul: Doğan Kitap, (Financial Crises and Turkey, fifth edition, September, Doğan Kitap (first edition: December 2009, in Turkish).